Szerzetesek - kolostorok

Puskás Bernadett: A máriapócsi kegytemplom és bazilita kolostor

Művészettörténeti értesítő. – 44. (1995) 3-4., p. 169-191.

Terdik Szilveszter: A munkácsi Szent Miklós kolostor

A kolostor történetének összefoglalása alapvető szakirodalommal.

Moravcsik Gyula: Görög nyelvű monostorok Szent István idején

Serédi Jusztinián (szerk.): Szent István Emlékkönyv I. Budapest, 1938. 387–422.

Sztavrovszky Gyula: A krasznibródi kolostor

Adalékok Zemplén vármegye történetéhez, 1896.

Gutheil Jenő: A veszprémvölgyi görög monostor

Vár ucca tizenhét. – 8. (2000) 1., p. 75-76, 78-85.

Németh Péter: A besztereci románkori monostor és görög feliratos aspersoriuma

Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországról - Farkas József közreműködésével szerk. Németh Péter. – Debrecen : KLTE, 1986, p. 115-128.

Galadza, Daniel: Greco-Catholic monasticism in Ukraine: between mission and contemplation,

Monasticism in Eastern Europe and the Former Soviet Republics, ed. Ines Angeli Murzaku (New York: Routledge, 2016), 372–396.

Földvári Katalin: Fraternität und Macht. Die Geschichte des Ordens des hl. Basilius in Máriapócs 1950-1989

Jürgen Bärsch-Hermann-Josef Scheidgen (Hrsg.): Historia magistra vitae, Köln, 2019.