Keleti kereszténység a középkori Magyarországon

Byzantine rite Christianity in medieval Hungary

Moravcsik Gyula

Moravcsik Gyula: A honfoglalás előtti magyarság és a kereszténység

Serédi Jusztinián (szerk.): Szent István Emlékkönyv I. Budapest, 1938. Horváth Ferenc, www.magyarorszag-szep.hu

Moravcsik Gyula: Görög nyelvű monostorok Szent István idején

Serédi Jusztinián (szerk.): Szent István Emlékkönyv I. Budapest, 1938. 387–422.

Moravcsik Gyula: Bizánc és magyarság

Budapest 1953 (2003: Lucidus kiadó, Makk Ferenc bevezető tanulmányával)

Moravcsik Gyula: A magyar Szent Korona görög feliratai

Egyetemes Filológiai Közlöny – LIX. évfolyam – 1935. Ertekezések
Czebe Gyula

Czebe Gyula: A „Halotti beszéd és Könyörgés” s a görög és latin szertartás

Egyetemes Filológiai Közlöny – XXXIX. évfolyam – 1915.I. Értekezések

Czebe Gyula: A veszprémvölgyi oklevél görög szövege

Értekezések a Történettudományok Köréből 24. 142-191.

Czebe Gyula: Sztripszky Hiador: Jegyzetek a görög kultúra árpádkori nyomairól. ismertetés

Egyetemes Filológiai Közlöny – XXXVII. évfolyam – 1913.II. Hazai irodalom
Darkó Jenő

Darkó Jenő: A Dukas Mihály-féle korona célja és jelentősége

Egyetemes Filológiai Közlöny – LX. évfolyam – 1936.
Gyóni Mátyás

Ivánka Endre: Szent Gellért görög müveltségének problémája.

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből. XXVI. kötet 3. szám, 1942
Érszegi Géza

Érszegi Géza: Dunapentele a középkorban

Fejér megyei történeti évkönyv, 1975

ÉRSZEGI GÉZA: GÉZA FEJEDELEM ÉS A KERESZTÉNYSÉG

Múltunk építőkövei..., Székesfehérvár, 2001

Érszegi Géza: I. (Szent) István veszprémi adománylevele

A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére - A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. (Veszprém, 2010)Tanulmányok a veszprémi egyházmegye
Baán István

Baán István: The Foundation of the Archbishopric of Kalocsa. The Byzantine Origin of the Second Archdiocese in Hungary.

In URBANCZYK, P. (ed.): Early Christianity in Central and EastEurope.Warszawa, 1997. 67–74. p.

Baán István: The Metropolitanate of Tourkia

Günther Prinzing - Maciej Salamon (Hrsg.) Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453, Wiesbaden 1999. 45-53.

Baán István: Fontolgatások Szent Gellért görög nyelvi műveltségéről

Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica Tom. 9 fasc. 4 / 2004

DAN IOAN MURESAN: Bessarion et l’Église de rite Byzantin du royaume de Hongrie (1463–1472)

Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel, éd. Ch. Gastgeber et al., Vienna 2011, p. 77-92.

Dan Ioan Mureşan: Avant Nicopolis: la campagne de 1395 pour le contrôle du Bas-Danube

Revue Internationale d’Histoire Militaire, 83 (2003), p. 115-132

Dan Ioan Mureşan: Le Royaume de Hongrie et la prise de Constantinople. Croisade et union ecclésiastique en 1453

Extincta est lucerna orbis. John Hunyadi and his Time, ed. Ana Dumitran et al., Cluj-Napoca, 2009, p. 465-490.

Dan Ioan Mureşan: Le patriarcat latin de Constantinople comme paradoxe ecclésiologique

Marie-Hélène Blanchet et Frédéric Gabriel (éd.), Réduire le schisme? Ecclésiologies et politiques de l’Union entre Orient et Occident (XIIIe-XVIIIe siècles), Paris, 2013, p. 277-302.

Dan Ioan Mureşan: Philothée Ier Kokkinos, la métropole de Hongrovalachie et "les empereurs de la terre"

Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în secolele XIII-XIV, éd. E. Popescu, M. Căţoi, Galaţi, 2010, p. 335–406.

Dan Ioan Mureşan: Une histoire de trois empereurs. Aspects des relations de Sigismond de Luxembourg avec Manuel II et Jean VIII Paléologue

Sigismund of Luxemburg and the Orthodox World, ed. Ekaterini Mitsiou, Mihailo Popović, Johannes Preiser-Kapeller et al., Vienna, 2010, p. 41-101.

Koszta László: BYZANTINE ARCHIEPISCOPAL ECCLESIASTICAL SYSTEM IN HUNGARY?

A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc The Carpathian Basin, the Hungarians and Byzantium Szeged 2014, 127-144

Madgearu, Alexandru: The mission of Hierotheos: location and significance

Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines (1-2/2008)

Alexandru Madgearu: Further considerations on Hierotheos’ mission to the Magyars

Acta Musei Napocensis, 54, 2017 (2018), II (Historica), 1-16

TÓTH GERGELY: Az államalapítás katolikus narratívájának átfogó protestáns kritikája: Schwarz Gottfried Initiája (1740)

Scientiarum miscellanea Latin nyelvő tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században Szerkesztette: Kasza Péter – Kiss Farkas Gábor – Molnár Dávid Szeged, 2017, 61-68

Mesterházy Károly: Bizánci keresztény nyomok Berettyóújfalu határában

ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 96. ÉVFOLYAM (1969)1969 / 1. füzet, 102-110.

Érdujhelyi Menyhért: Magyarországi gör. katholikusok a mohácsi vész előtt

Katolikus Szemle 11. (1897)1. szám Értekező és elbeszélő czikkek

Boris Stojkovski: The greek charter of the hungarian king Stephen I

Зборник радова Византолошког института LIII, 2016 Zbornik radova Vizantološkog instituta LIII, 2016
Karácsonyi János