A máriapócsi nemzeti kegyhely története

Janka György: A harmadik könnyezés története

Megjelent: Ivancsó, I. (szerk.), Téged jöttünk köszönteni, Nemzetközi konferencia a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán, Nyíregyháza 2005, 11-24.

Véghseő Tamás: Korrajz a harmadik könnyezés idejéből

Megjelent: Ivancsó, I. (szerk.), Téged jöttünk köszönteni, Nemzetközi konferencia a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumán, Nyíregyháza 2005, 25-29. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Terdik Szilveszter: A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai

Ivancsó István (szerk.), „Téged jöttünk köszönteni”: A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia (Máriapócs, 2005. november 21-22) anyaga. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2005. A pdf-fájl nyomdahű változat.

Terdik Szilveszter: Pócsi sárkányok

Rövid cikk a máriapócsi ikonosztáz sárkányairól Megjelent: Görög Katolikus Szemle 2010. április

Udvari István: Máriapócs, a ruszinok hajdani vallási, kulturális központja

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Udvari István: Adatok a máriapócsi iskolákról

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Udvari István: A máriapócsi monostor régi ramotáiról

Megjelent: UDVARI István: Ruszinok a XVIII. században. Történelmi és művelődéstörténeti tanulmányok. Vasvári Pál Társaság Füzetei. 9. Nyíregyháza, 1994. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Ivancsó István: Dokumentáció a máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriumáról

Athanasiana Füzetek 12, Nyíregyháza, 2006. 188 o.

Tüskés Anna: Representations of the Mary-Icon of Máriapócs in Engravings

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA, 18. Sacred Space in Central and Eastern Europe from Middle Ages to the Late Modernity: Birth Function and Changes Edited by Daniel Dumitran Ileana Burnichioiu 2014

Knapp, Éva: "Abgetrocknete Thränen": A pócsi Mária ikon bécsi kultuszának elemei 1698-ban

Ivancsó István (szerk.) Máriapócs 1696 - Nyíregyháza 1996: Történelmi konferencia a Máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára. 1996. november 4-6. Konferencia helye, ideje: Máriapócs, Magyarország, 1996.11.04-1996.11.06. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, pp. 61-77. ISBN 963 04 7631 2

Földvári Katalin: Az eredeti pócsi ikon liturgikus tisztelete Bécsben, a 18. században

Ivancsó István (szerk.) A "Homo liturgicus" ünnepi szimpozion előadásainak anyaga, 2017. szeptember 29-30. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszék, 2017. pp. 407-423. (Liturgikus örökségünk; 21.)

Földvári Katalin: Fraternität und Macht. Die Geschichte des Ordens des hl. Basilius in Máriapócs 1950-1989

Jürgen Bärsch-Hermann-Josef Scheidgen (Hrsg.): Historia magistra vitae, Köln, 2019.

Földvári Katalin: "Terítsd Ránk védő palástod, óvj meg minden bajtól..." A Szűzanya az álmokban és látomásokban Máriapócson

Gyöngyössy Orsolya-Limbacher Gábor (szerk.): Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. Veszprém, 2014. 97-108.