Általános művek

A történelmi Magyarország görögkatolikus egyházait tárgyaló írások. Összefoglaló és általános művek, források General Works on the Greek catholic Churches in historic Hungary. Sources

Nikolaus Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae orientalis in terris coronae S. Stephani I–II, Oeniponte 1885.

A történelmi Magyarország minden görög katolikus egyházával kapcsolatban közöl forrásokat Nikolaus Nilles jezsuita tudós kétkötetes, a kutatásban mind a mai napig nélkülözhetetlen műve.

Janka György: A Magyar Királyság egyházi élete a 19-20. század fordulóján

Marosi, István (szerk.) „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez Nyíregyháza - Beregszász, Magyarország : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, (2019)

CESARE ALZATI: Chiesa romana e Oriente cristiano tra storia ed ecclesiologia

«Ricerche di storia sociale e religiosa», n. s., 62 (2002), pp. 7-35.

Mikhail Dmitriev: Western Christianity and Eastern Orthodoxy

The Cambridge History of Christianity, vol. 6. Reform and Expansion Cambridge 2007

Kriveczky Béla: Görögkatolikus falusi iskolák 1770-1848 között

Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. – (1990), p. 203-218.

Az ungvári jezsuita kollégium alapítólevele (szöveg)

Kobály József: Sine ira et studio Ungvár, 1998 

Véghseő Tamás: Vladikák, kalugyerek és batykók. Görögkatolikus egyházi társadalom a 17–18. században

KATOLIKUS EGYHÁZI TÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON A 18. SZÁZADBAN A kötetet szerkesztette: FORGÓ ANDRÁS – GŐZSY ZOLTÁN Pécs, 2019