Nagykanizsán (Zala vm.) született 1890. március 26-án Toch János néven.

1907-ben katolizált.

Teológiai tanulmányait a gyulafehérvári római katolikus szemináriumban végezte. Majláth püspök Rómába küldte tanulmányai folytatására. Rómában pápai engedéllyel bizánci rítusra tért és a Hajdúdorogi Egyházmegye növendéke lett..

A római Görög Kollégium templomában szentelték a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1914. december 7-én.

Nyíregyházán s.lelkész (1915). 1915 végén elhagyta a Hajdúdorogi Egyházmegyét. A háború alatt tábori lelkészként szolgált. 1917-től politikai körök szolgálatába állt. Kapcsolatba került Károlyi Mihállyal, akinek küldetésében Olaszországban Sonnino miniszterelnökkel is tárgyalt. Ezért hazatérte után letartóztatták, s a Károlyi elleni hazaárulási perben kívánták tanúként használni. A háborús összeomlás után Bécsbe utazott, ahol egy ideig Novák István volt eperjesi püspök titkárakét működött. 1921-ben az Egyesült Államokba távozott. Újsághírek szerint 1924-ben ortodox püspökké szentelték. Később anglikán lett és feleségül vette Mary Gorsluch-t.

1955-ben hunyt el, sírja Westminster Cemetery-ben található (Westminster, Carroll County, Maryland, USA)