Sátoraljaújhelyen (Zemplén vm.) született

1856. november 16-án.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1877–1881).

Pásztélyi Kovács János megyéspüspök 1882. március 5-én szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Ungváron leányárva-intézeti hitoktató, majd gimnáziumi hittanár és szentszéki jegyző (1882–1901). Nagykállóban parókus (1901–1914). A Nagykállói Esperesi Kerület esperese (1901–1914). Pápai káplán, szentszéki ülnök.

1914. július 28-án hunyt el.

Nőtlen.