Szirtes Tamás Pál Tivadar OSBM  

Máriapócson (Szabolcs vm.) született 1908. május 3-án.

1924-ben Munkácson lépett be a bazilita rendbe.

Teológiai tanulmányait a rendi főiskolán, Krisztinopolban (1928–1930), majd Rómában végezte (1930–1934).

Egyszerű fogadalmat 1925-ben, ünnepélyes fogadalmat 1931-ben tett. Krechówban szentelték pappá 1931. július 31-én.

Máriapócson s.lelkész (1932–1935), Hajdúdorogon hitoktató (1936–1942), Kisbereznán vikárius (1942), Ungváron a bazilita nyomda és kiadóhivatal vezetője (1942–1945).

Máriapócson hunyt el 1946. január 18-án, sírja a helyi köztemetőben található.