Oláhgyürüsön (Szatmár vm., ma Gerăușa, RO) született 1885. július 8-án.

Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1903–1907).

Tanulmányvégzett papnövendékként került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Miklósy István megyéspüspök 1915. október 14-én Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává.

Nyíracsádon hitoktató, majd h.lelkész (1915–1918). Józsefházán h.lelkész (1918-tól). 1919-ben egyházközségével a Szamosújvári Egyházmegyéhez csatolták. 1932-ben a Máramarosi Egyházmegyében Firizán, 1936-ban Szatmárhegyen parókus.

Felesége: Bisztrán Mária.

További sorsa, halálának dátuma nem ismert.

Eltérő névváltozat: Silaghi (Schem. Maramaros.)