Szemerszky János László 

Felsővadászon (Abaúj-Torna vm.) született 1894. március 1-jén.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte.

Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává Miklósy István megyéspüspök 1920. december 19-én.

Püspöki írnok, iktató és levéltáros (1918–1920). Nyírtasson i.h.lelkész (1921–1922), Kótajban h.lelkész, majd parókus (1922–1961). A Nyíregyházi Esperesi Kerület esperese (1948–1951). 1961-től nyugdíjas. Tb. esperes (1939).

Miskolcon hunyt el 1966. szeptember 25-én, Budapesten kísérték utolsó útjára.

Felesége: Zsolczai Kiss Jolán (†1977) Kiss Gyula és Gönczy Mária leánya, gyermekeik: Gabriella (1926), Tibor Metód (1929), Aladár (1934).

 

Az ungvári szeminárium első- és másodéves hallgatói 1915/16-ban

Felső sor balról jobbra: Turzán József, Sereghy János, Makaveiu Mihály, Szklár Jenő, Szemerszky János, Mitró János, Zseltvai István, Legeza István, ismeretlen, Manajló Pál, Bihon Miklós, Volovcsák (Turányi) Miklós, Mikuláninecz Gyula, Midlik György, Ruttkay Sándor, Bába Miklós

Középső sor: Német János, Boka Miklós, ismeretlen, Kempó József.  Alsó sor: Födeles Elemér, Suba Mihály, Sztankaninecz (Sztankay) Endre, ismeretlen, Ivaskó György, Federkó János, Szokol János, Barna Miklós

Az egykori egykori ungvári kispaptársak 1927 körül

Balról jobbra: Szemerszky JánosSztankay AndrásSzklár JenőTurzán József, Bába Miklós, Mitró JánosBodnár Béla és Ruttkay Sándor

 

Az egykori ungvári kispaptársak 1964-ben. Ülnek balról jobbra: Bába Miklós, Mitró János, Bodnár Béla és Szemerszky János,  állnak: Turányi (Volovcsák) Miklós és Sztankay András.