Nagykászonban (Csík vm., ma Plăieșii de Jos, RO) született 1853. július 11-én.

Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1872–1874).

Ioan Vancea érsek 1874-ben szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Szentelése után Gelencén h.lelkész (1874–1877), majd Csíkszentdomokoson parókus (1877–1914).

Csíkszentdomonkoson halt meg 1914. március 21-én, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára.

Felesége: Pászka Anna, gyermekeik: Viktória, János (1883), Dénes, Sándor.