Nagyürügdön (Bihar vm., ma Nojorid, RO) született 1857. augusztus 27-én.

Teológiai tanulmányait Nagyváradon (1878–1882) végezte.

Mihai Pavel megyéspüspök 1882. december 31-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, de 1919-ben egyházközségével együtt visszasorolták a Nagyváradi Egyházmegyébe.

Szemlakon h.lelkész (1883–1886), majd Piskolton parókus (1886-tól). 1934-ben még Piskolton parókus.

Felesége: Bandiciu Kornélia.

Halálának pontos dátuma, illetve gyermekeinek neve nem ismert.

Eltérő névváltozat: Selagian (Schem. Mvarad.)