Székelyszenterzsébeten (Udvarhely vm., ma Eliseni, RO) született 1847. szeptember 20-án.

Teológiai tanulmányait Balázsfalván (1865–1867) végezte.

Alexandru Şterca Şuluţiu érsek 1867. augusztus 15-én szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává.

Csíkszentdomonkoson h.lelkész (1867–1876), Nagykászonban (1876–1897) és Székelyudvarhelyen (1897–1916) parókus. 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi Külhelynökség) kötelékébe került. A Székelyudvarhelyi Esperesi Kerület esperesi hivatalának vezetője (1913–1916). 1

916. május 3-án hunyt el.

Felesége: Solnay Amália, gyermekeik neve nem ismert.