1888-ban született.

Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1907–1911).

1911-ben szentelték a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, de még ugyanabban az évben visszatért a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe.

Nyárádkarácsonyon h.lelkész (1911–1912). 1929-ben és 1937-ben Marosszentannán parókus.

További sorsa, feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.