1877-ben született.

Victor Mihályi érsek 1901-ben szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává.

Bözödújfalui parókusként (1906–1913) került a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi Külhelynökség) kötelékébe. 1913-tól Nyárádkarácsonyban parókus. 1919-ben egyházközségével együtt visszasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. 1942-ben nyárádkarácsonyi parókusként vonult nyugdíjba.

További sorsa, halálának dátuma, illetve feleségének és gyermekeinek a neve nem ismert.

Eltérő névváltozat: Piroşca (Schem. Alba-Iulia.)