Mátyáskán (Zemplén vm., ma Matiaška, SK) született 1863. szeptember 10-én.

Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1883–1887).

Vályi János megyéspüspök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1887. november 6-án.

1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe.

Homonnán s.lelkész (1887–1889), Mogyoróskán h.lelkész (1889–1897), Szárazkéken (Baktakéken) parókus (1898–1936). Szentszéki tanácsos, tb. esperes.

1936. január 26-án hunyt el Szárazkéken, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára.

Felesége: Rokiczky Ilona (†1946), gyemekeik: Elek (1888), Miklós (1899).