Personalia

Írások görögkatolikus tudósokról, politikusokról, művészekről és írókról. /Essays about Greek Catholic Scholars, Politicians, Artists and Writers (Az itt található publikációk egy része más kategóriák alatt is fellelhető, amennyiben az az életrajz és munkásság bemutatása mellett más releváns témákat is tárgyal.)

Páll István-Udvari István: Hodinka Antal kárpátukrán népi építészetre vonatkozó jegyzetei

Cseri Miklós, Balassa M. Iván, Viga Gyula szerk.: Népi építészet a Kárpát-medence északkeleti térségében - A Miskolcon 1989. május 15-16-án megrendezett konferencia anyaga (Miskolc; Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum: Herman Ottó Múzeum, 1989)

Mayer Mária, P. - Pozsgai Jenő: Jókai Mór és Mikszáth Kálmán háziorvosa Demjanovich Emil (1861-1941)

Orvosi Hetilap, 1976. június (117. évfolyam, 23-26. szám)

Kovács Zoltán: Bonkáló Sándor (Életrajza és tudományos munkássága)

Filológiai Közlöny – XXVI. évfolyam – 1980.1. szám

Salga Attila: Adalékok Bonkaló Sándor életéhez és munkásságához

Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Tud. Közleményei. 1974. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Nova series ; Tom. 12)

Mészáros Károly önéletrajza

Debrecen, 1974 A Hajdú-Bihari Múzeumok Közleményei 22.

Pirigyi István: Mészáros Károly

Posztbizánci Közlemények, 1997

Zvara Edina: EGY TUDÓS HAZAFI BÉCSBEN. Görög Demeter és könyvtára

Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó Budapest, 2016

Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles és magyar görög katolikus liturgia ügye

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

Véghseő Tamás: Nikolaus Nilles e la questione della liturgia greco-cattolica ungherese

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

Wilhelm Rees: Nikolaus Nilles. Akademischer Lehrer und Priestererzieher in Innsbruck

Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3.

Viga Gyula: In memoriam Udvari István

Ethnographia • 117. évfolyam (2006)