Pásztory Árkád OSBM 

 

Pásztory Árkád OSBM kriptája a nyíregyházi temetőben

Kislonkán (Máramaros vm. Lunca la Tisa, RO) született 1844. október 14-én.

1860-ban belépett a bazilita rendbe.

Teológiai tanulmányait a rendi főiskolákon végezte.

1870. április 17-én szentelték pappá. Szerzetes Miszticzén (1870–1872), Munkács-Csernekhegyen (1873–1875), Máriapócson (1875–1878), s.lelkész Penészleken (1878–1879), szerzetes Krasznibródon (1879–1881), Máriapócson (1881–1886), Kisbereznán (1887–1890) majd Bikszádon (1890–1902). 1902-től kolostoron kívüli szerzetes.

Nyíregyházán hunyt el 1916. február 22-én, sírja az Északi temetőben található.

Pásztory Árkád (ülő sor, balról az első) szerzetestársaival a máriapócsi rendház előtt