Papp Antal érsek 

Nagykállóban (Szabolcs vm.) született 1867. november 17-én Papp Antal és Karczub Klementina gyermekeként..

Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1887–1891).

Firczák Gyula megyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1893. október 14-én.

Egyházmegyei írnok (1893–1897), püspöki titkár (1897–1901), egyházmegyei irodaigazgató (1901–1912). Ferenc József király 1912. április 3-ám utódlási joggal munkácsi püspökké nevezte ki, amit Szent X. Piusz pápa 1912. április 29-én prekonizált. Drohobeczky Gyula kőrösi megyéspüspök Ungváron szentelte püspökké 1912. október 14-én. XI. Piusz pápa 1924. július 4-én felmentette a munkácsi püspöki székből, és küzikei c. érseki címmel kinevezte a Miskolci Apostoli Exarchátus kormányzójává.

Miskolcon hunyt el 1945. december 24-én.

Papp Antal érsek családi körben. Az álló sorban balról a negyedik Papp János, mellette Papp Gyula, a hetedik Papp Sándor, a kilencedik Demkó Sándor. Balszélen Hudáky Gyula ül.