1888. január 26-án Radváncon (Ung vm., ma Pадвaнка, UA) született.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1911–1915).

1914-ben került papnövendékként a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Miklósy István megyéspüspök 1916. december 10-én szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává.

Szárazberken h.lelkész (1916-tól). 1920 után Romániában maradt. 1932-ben lénárdfalvi, 1936-ban kökényesdi parókus (mindkettő Máramarosi Egyházmegye).

Budapesten halt meg a II. világháborús bombázásokban.

Felesége: Kaminszky Mária, gyermekeik: László (1916), András (1918).