Ikon-és falképfestészet, ikonosztázionok

Puskás Bernadett: Feliratos ikonok a munkácsi püspökség 17. századi emlékanyagában

In: Tüskés Anna - Kerny Terézia (szerk.): Omnis creatura significans: Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. [Essays in Honour of Mária Prokopp], Budapest, CentrArt Egyesület, 2009. 187-191. CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület honlapján.

Puskás Bernadett: Istenszülő-ábrázolások: Hodigitria

Ivancsó István (szerk.), „Téged jöttünk köszönteni”: A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia (Máriapócs, 2005. november 21-22) anyaga. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2005.

Bernadett Puskás: Das Porträt des Bischofs De Camillis und die Munkatscher Bischofsgalerie

Véghseő Tamás (a cura di) Da Roma in Hungaria.: Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza, 2009. Collectanea Athanasiana - I. Studia 2.

Puskás Bernadett: De Camillis püspök portréja és a munkácsi püspökök arcképcsarnoka

Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza, 2006.09.29-2006.09.30. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2008. 354 p. Collectanea Athanasiana - I. Studia; vol. 1.

Puskás Bernadett: A Passió ábrázolása a Kárpát-vidék ikonfestészetében

POSZTBIZÁNCI KÖZLEMÉNYEK STUDIA POSTBIZANTINA HUNGARICA 1997

Terdik Szilveszter: A magyar szent királyok ábrázolásai román orthodox templomokban

megjelent: Szent Imre 100 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére születésének ezredik évfordulója alkalmából (szerk. Kerny Terézia), Székesfehérvár 2007. Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum engedélyével

Terdik Szilveszter: Pócsi sárkányok

Rövid cikk a máriapócsi ikonosztáz sárkányairól Megjelent: Görög Katolikus Szemle 2010. április

Terdik Szilveszter: A gyergyószentmiklósi könnyező ikonról

Megjelent: Görög katolikus Szemle 2009. február

Terdik Szilveszter: A kányi és a garadnai ikonosztázionról

Megjelent: Görög katolikus Szemle 2010. október

Terdik Szilveszter: A pócsi Szűzanya kegyképének másolatai

Ivancsó István (szerk.), „Téged jöttünk köszönteni”: A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetközi konferencia (Máriapócs, 2005. november 21-22) anyaga. Nyíregyháza: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 2005. A pdf-fájl nyomdahű változat.

Terdik Szilveszter: A bikszádi monostor kegyképének eredete

Véghseő Tamás (szerk.): Rómából Hungáriába. A De Camillis János József munkácsi püspök halálának 300. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza, 2008. 354 p. Collectanea Athanasiana - I. Studia; vol. 1. 315-340.

Terdik Szilveszter: L’origine dell’icona miracolosa del monastero di Bikszád

Véghseő Tamás (a cura di) Da Roma in Hungaria.: Atti del convegno nel terzo centenario della morte di Giovanni Giuseppe De Camillis, vescovo di Munkács/Mukačevo (1689–1706), Nyíregyháza, 2009. Collectanea Athanasiana - I. Studia 2. 295-317. A pdf-fájlok nyomdahű változatokat tartalmaznak.

Terdik Szilveszter: „Sculptor constantinopolitanus”. Un intagliatore greco a Máriapócs nel Settecento

Megjelent: Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyház 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 101-110.

ENTZ GÉZA: A középkori Magyarország falfestészetének bizánci kapcsolatairól

MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ 16. ÉVFOLYAM (1967)1967 / 4. sz.

Simon Kata: A bodrogkeresztúri görög katolikus templom ikonosztázionja

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület honlapján.

Xénia Golub: On the inscription of an icon – A contribution to the question of artistic connections of post-byzantine art in Hungary

NIŠ AND BYZANTIUM Twelfth SYMPOSIUM NIŠ, 3 – 6 JUNE 2013 THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS XII Editor: MIŠA RAKOCIJA Nis 2014

Nagy Márta: A ráckevei festőműhely görög feliratos ikonjai

POSZTBIZÁNCI KÖZLEMÉNYEK STUDIA POSTBIZANTINA HUNGARICA 1997