Általános és összefoglaló művek. Források

Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon. Hagyomány és megújulás

A gazdagon illusztrált monográfia (171 színes és 243 fekete-fehér kép) szerzője így fogalmazza meg célkitűzését: „Munkánkban a (munkácsi görög katolikus) püspökség egykori területén álló templomokban fennmaradt és az onnan hazai és külföldi múzeumokba begyűjtött, használaton kívüli művészeti emlékek körének minél teljesebb megismerésére, lehetőség szerint az azokhoz kapcsolódó levéltári források felkutatására és a vonatkozó szakirodalom feldolgozására törekedtünk.” Az olvasó előtt feltárul egyházunk művészetének gazdagsága, a fejlődését meghatározó folyamatok összessége és képet kaphat a keleti egyházi hagyomány középkelet-európai sajátosságairól. Kapható a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán és a könyvesboltokban

Puskás Bernadett: A görög katolikus művészet kutatásának kérdései: a kárpáti régió fogalma körüli vita és tanulságai

Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 139-154.

Puskás Bernadett: Questions Related To The Research Of Greek Catholic Art: Debate About The Concept Of The Carpathian Region And Its Lessons

Véghseő T., (ed.): Symbolae. Ways of Greek Catholic heritage research. Papers of the conference held on the 100th anniversary of the death of Nikolaus Nilles, Nyíregyháza 2010. Collectanea Athanasiana I/3. 121-138.

Puskás Bernadett: A görög katolikusok művészete Magyarországon

A keleti kereszténység Magyarországon / szerk. Doncsev Toso és Szőke Lajos. – Budapest : Lucidus, 2007, p. 249-292.

Puskás Bernadett: Bizánci művészet

Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza 2010. 210 oldal.