Bizánci egyházművészet a történelmi Magyarországon/Byzantine Ecclesiastical Art in the Kingdom of Hungary

Szakrális tárgyak és építészet, ikon és falfestészet/Sacred Objects and Architecture, Icons and Wall Painting

Általános művek

Összefoglaló és általános művek, források/General Works, Sources

Szakrális tárgyak

Ötvöstárgyak, textilek/Sacred objects

Szakrális építészet

Székesegyházak, kolostorok, parochiális templomok: fa- és kőtemplomok/Sacred Architecture