Mihalovich Sándor dr.  

 

Mihalovich Sándor dr. 1937-ben 

Bártfán (Sáros vm., ma Bardejov, SK) született 1892. augusztus 16-án.

Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte.

Novák István megyéspüspök Eperjesen szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává 1915. november 7-én.

1920-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. Budapesten hittanár (1915–1927), Hajdúdorogon székesegyházi kanonok (1927–1933), Nyíregyházán parókus  (1933–1951). Kancellár-kanonok (1927–1933), iskolás-kanonok (1933–1950), őrkanonok (1950–1953), olvasókanonok (1953–1963). Szabolcsi főesperes (1933–1951).

1963. május 10-én hunyt el Nyíregyházán, sírja az Északi temetőben található.

Nőtlen.

Miklósy István püspök balján 1937-ben a diakónusszentelés után