1858. július 5-én Mezőteremen (Szatmár vm., ma Tiream, RO) született.

Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1878–1883).

Mihai Pavel megyéspüspök 1885. január 4-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává.

1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe került, ahonnan 1919-ben visszasorolták a Nagyváradi Egyházmegyébe.

Óbozintán h.lelkész (1885–1887), Nagykárolyban s.lelkész (1887–1894) és gimnáziumi hittanár (1887–1900), Oroszfaluban h.lelkész (1894–1904). Kismajtényban parókus (1905–1935). 1935-től nyugdíjas. Tb. kanonok (1922). Kitüntetései: Románia Csillaga tiszti fokozat, Román Korona Rend parancsnoki fokozat, I. Ferdinánd Rend.

1939. április 25-én hunyt el, sírja a kismajtényi temetőben található.

Felesége: Perényi Szilvia Mária (†1928), gyermekeinek neve nem ismert.

Eltérő névváltozat: Mureşian (Schem. Mvarad.).

 

Mureşian/Marosán György kismajtényi parókusként