Liturgia

A bizánci rítus liturgiatörténete/History of the byzantine rite Liturgy

Kárpáti László: Egy borsodi ruszin énekeskönyv a 18. századból

Kunt Ernő - Szabadfalvi József - Viga Gyula szerk.: Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon : az 1984 októberében megrendezett konferencia anyaga (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 15. Miskolc, 1985

Nyirán János: Magyar nyelvű liturgiafordítás Bacsinszky püspök korában

Véghseő Tamás (szerk.): Bacsinszky András munkácsi püspök. A Bacsinszky András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza 2014

Baán István: Görög katolikus liturgikus reformkísérlet a II. Vatikáni Zsinat után

Psallite sapienter. A 80 éves Béres György köszöntése - Festschrift zum 80. Geburtstag von Georg Béres, szerk. Verbényi István, Budapest 2008.

Melles Emil: Magyar liturgia

Katholikus Szemle 16. kötet, 1902.

Artim Mihály: A Halotti beszéd és Könyörgés rituális szempontból

Bártfa 1903. A pdf-fájl nyomdahű változatot tartalmaz.

Joannicius Bazilovits EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii

Svorad ZAVARSKÝ – Peter ŽEŇUCH (Eds.) Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae III. Bratislava – Roma 2009

Zenuch P.: Die Überlieferung des paraliturgischen Liedguts des byzantinisch-slavischen Ritus in der Karpatenraum

Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag Herausgegeben von Dagmar Christians, Dieter Stern und Vittorio S. Tomelleri Verlag Otta Sagner · MĂĽnchen - Berlin 2009

ŽEŇUCH PETER: Kyrillisches paraliturgisches Liedgut in der Slowakei

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei Konferenzbericht (Bratislava, 22.–24.10.2014)

Galadza, Daniel: DIE GRIECHISCH-KATHOLISCHEN KIRCHEN UND DIE LITURGISCHE ERNEUERUNG 50 JAHRE NACH SACROSANCTUM CONCILIUM

Erbe und Erneuerung. Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils und ihre Folgen, ed. Hans-Jürgen Feulner et al. (Vienna: Lit Verlag, 2015), 95–117.

Parenti, Stefano: Bizantina, Liturgia,

Liturgia, a cura di D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Cinisello Balsamo (MI) 2001, 283-296.