New Yorkban (USA) született 1893. február 28-án.

Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte.

Novák István eperjesi megyéspüspök 1917. november 4-én szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává.

1924-ben került a Miskolci Apostoli Exarchátus kötelékébe.

Eperjesen s.lelkész és hittanár (1917–1919). Mikóházán h.lelkész, majd parókus (1919–1950). Pápai káplán (1935).

Mikóházán hunyt el 1950. április 11-én, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára.

Felesége: Korotnoki Márta, gyermekeik: Marianne Dorottya (*1920, Mazur Béla felesége), Márta Katalin (*1922, dr. Csoba János felesége).