Legeza Tivadar Elek OSBM 

Beregpapfalván (Bereg vm., ma Ділок, UA) született 1890. március 29-én.

1911-ben lépett be a Szent Bazil-rendbe.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1911–1915).

1912-ben egyszerű, 1915-ben ünnepélyes fogadalmat tett.

1915. december 19-én Ungváron szentelték pappá.

Ungváron internátusi prefektus (1916–1920), 1920-tól Máriapócson s.lelkész, hitoktató. 1932–1938 között a kisbereznai kolostor helyettes vezetője, Kárpátalján és az Egyesült Államokban missziókat tart. Hajdúdorogon a tanítóképző hitoktatója (1939–1950). 1950-ben a szerzetesrendek feloszlatásakor nyugdíjazták. Először Oroson, majd Zemplénagárdon kisegítő lelkész (1969–1973).

Zemplénagárdon hunyt el 1973. december 3-án, sírja a máriapócsi temetőben található.

 

P. Szkiba Teofánnal 1929-ben

Bazilita atyák Ungváron 1941-ben

Balról jobbra: Orosz Ágoston, Liki Imre, Legeza Tivadar, Regős Dénes