A "Görögkatolikus Örökség" Kutatócsoport projektjei

 A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán 2009-ben alakult meg a "Görögkatolikus Örökség" Kutatócsoport, mely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, illetve a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal  támogatásával 2017. augusztus 31-ig az alábbi kutatási projekteket valósította meg:
 
A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése, 2009-2012 (NNF 78739. és 85590 sz.)
 
Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak [történeti névtár és sematizmus] kiadása, digitalizált adatbázisok készítése [18-20. század], 2013-2017, K 108780
 
 
2018. július 1-től a kutatócsoport a MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport néven működik.
A 2018-2023 közötti időszak kutatási projektje:
A magyar görögkatolikusok identitáskeresése, önszerveződése és egyházszervezeti fejlődése az első magyar nyelvű liturgikus szövegek megjelenésétől (18. század második fele) Dudás Miklós hajdúdorogi püspök haláláig (1972)