Kozma János

Mezőzomboron (Zemplén vm.) született 1884. október 19-én.

Teológiai tanulmányait Eperjesen (1905–1908) és Ungváron végezte (1911–1915).

1914-ben került papnövendékként a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1915. október 14-én.

Sárospatakon s.lelkész (1915–1917), Petén (1917–1920) és Csegöldön h.lelkész (1920–1921), Nyírcsászáriban lelkész (1921–1933), Miskolcon parókus (1933–1953). A Miskolci Esperesi Kerület Esperese (1945–1949), püspöki tanácsos (1938), tb. esperes, tb. kanonok (1951).

1958. január 3-án hunyt el Miskolcon, sírja a miskolci Mindszenti temetőben található.

Felesége: Ferencz Erzsébet (†1974), gyermekeik: Erzsébet (1915), Klára (1920), Péter (1925), Sarolta (1928), Mária (1931).

 

 Papi lelkigyakorlat Máriapócson 1936-ban Dudás Miklós OSBM későbbi megyéspüspök vezetésével

Állnak: Rohály Ferenc, Kohányi István (rk.) Karosi Ferenc, Bába Miklós, Varga János. Ülnek: Rojkovich Pál, Petrasovszky Leó, Dudás Miklós, Molnár István (rk.), Kozma János

A miskolci esperesi kerület papsága Dudás Miklós megyéspüspökkel 1940-ben

Álló sor balról jobbra: két ismeretlen hívő, Kardos István, ismeretlen, Rojkovich Sándor, dr. Papp György titkár, dr. Gyulai János, ülnek: Legeza Sándor, dr. Bodnár Béla, Demkó Sándor, Schirilla Szolón, dr. Dudás Miklós megyéspüspök, Kozma János, Szmandray János, ismeretlen