Korcsinszky György 

 

Szentgyörgyi Margit, Korcsinszky György felesége 

 

Penészleken (Szatmár vm.) született 1917. december 10-én.

Teológiai tanulmányait Budapesten végezte (1936–1941). A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett. (1942, dogmatika).

Nyíregyházán szentelte Dudás Miklós megyéspüspök a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1945. december 9-én.

Nyíregyházán segédlelkész (1945–1959), h.lelkész (1959–1960), Kisvárdán parókus (1960–1964), Debrecenben parókus (1965–1988). 1988-tól nyugdíjas. A Hajdúdorogi Esperesi Kerület esperese (1966–1988).Tb. esperes (1964), püspöki tanácsos (1975), piros papi föveggel kitüntetve (1982).

Székesfehérvárott hunyt el 2003. december 19-én, sírja a debreceni Nagyerdei temetőben található.

Felesége: Szentgyörgyi Margit (†1999), gyermekeik: László (1946), György (1948), Tibor (1954).

A Központi Papnevelő Intézet tablóján

Korcsinszky György (a középső sorban balszélen) a Központi Papnevelő Intézetben kispaptársaival és Krajnyák Gábor rítustanárral