Az első kutatóév mérlege

Lendület-kutatócsoportunk 2019. június 30-án lezárta az első kutatóévet. A 2018. július 1-jei hivatalos megalakulást követően a munkatervünknek megfelelően a három szekcióban (egyháztörténeti, egyházművészeti és egyházjogi) megindult a kutatómunka. Az első év feladatai mindhárom szekcióban jellemzően forrásfeltáró levéltári kutatásokból, ezeket kiegészítő könyvtári anyaggyűjtésből, valamint helyszíni dokumentációból álltak. Az egyháztörténeti szekció az első év végére forráskiadvány és tanulmánykötet megjelentetését is vállalta.

A nyomtatásban megjelent és online is elérhető kiadványok mellett mindhárom szekcióban születtek magyar és idegen nyelvű tanulmányok (összesen 23), hazai és külföldi konferencia-előadások (összesen 26), valamint konferencia-szervezések (összesen kettő: Nyíregyházán és Rómában). Kutatócsoportunk tagjainak publikációs tevékenysége és konferenciaelőadásai az alábbi linken követhető:

https://www.byzantinohungarica.com/index.php/a-kutatocsoport-tagjai

A második kutatóév végére terveink szerint ismét jelentkezünk egyháztörténeti forráskiadványokkal, valamint két egyházművészeti kismonográfiával. 2019 októberében kutatócsoportunk a Würzburgi Egyetem Keleti egyházi Intézetével közösen szervez konferenciát Würzburgban a magyarországi bizánci rítusú kereszténység történetéről, melynek anyagát az Ostkirchliche Studien című szakfolyóiratban tervezzük megjelentetni.

A kötetek adatai és elérhetősége:

Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1906-1912

Nyíregyháza, 2019, 732 p. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes 4/2, ISBN: 9786155073809

Letölthető: https://byzantinohungarica.com/index.php/collecteana-athanasiana-ii-4-2

Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1912-1916

Nyíregyháza, 2019, 855 p. Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes 4/3, ISBN: 9786155073816

Letölthető: https://byzantinohungarica.com/index.php/collecteana-athanasiana-ii-4-3

Véghseő, Tamás (szerk.): Hajdúdorog, 1868–2018: Tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez,

Nyíregyháza, 2019, 184 p. Collectanea Athanasiana I. Studia 10, ISBN: 9786155073823

Letölthető: https://byzantinohungarica.com/index.php/collecteana-athanasiana-i-10