Bodrogszerdahelyen (Zemplén vm., ma Streda nad Bodrogom, SK) született 1911. november 5-én.

Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte.

Papp Antal apostoli kormányzó Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1940. szeptember 29-én. Szikszón, majd Múcsonyban s.lelkész (1940–1944).

Bodrogszerdahelyen hunyt el 1944. május 12-én, a helyi temetőben kísérték utolsó útjára.

Felesége neve nem ismert, gyermekük: Antal.