Aknarahón (Máramaros vm., ma Рахів, UA) született 1894. szeptember 4-én.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1914–1918).

Miklósy István püspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1920. december 19-én.

Sátoraljaújhelyen (1920–1921) és Hajdúdorogon s.lelkész (1921), Sárospatakon hitoktató (1921–1946). 1947-től az Egyesült Államokban élt.

1983. augusztus 27-én halt meg Ramsey-ben (Minnesota, USA).

Felesége: Beke Irén, gyermekeik: Viktor Győző (1924), Sándor, László (1926), Magda.