1871. március 6-án született Oláhgyürösön (Szatmár vm., ma Gerăușa, RO).

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1892–1896).

Mihai Pavel megyéspüspök 1897. december 18-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahonnan 1919-ben került vissza a Nagyváradi Egyházmegyébe.

Kokadon (1898–1912) h.lelkész, majd a nagyváradi rutén egyházközség parókusa. 1936-ban még Nagyváradon parókus.

Halálának dátuma nem ismert.

Felesége: Szilágyi Veturia, ismert gyermekeik: Auróra (1899), Tiberius (1900), Aurelius (1904), Mária (1905), Ilona (1912).