Csehiben (Bihar vm., ma Cihei, RO) született 1845. július 5-én.

Teológiai tanulmányait Nagyváradon végezte (1868–1872).

Iosif Papp-Szilágyi megyéspüspök 1872. október 20-án szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává.

1912-ben került egyházközségével együtt a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe, ahonnan 1918-ban elbocsátását kérte és visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe.

Betfián (1872–1878) és Farnoson (1878–1893) h.lelkész, majd parókus, 1893-tól szamosdobi parókus. 1918-tól biharpoklosi parókus. Berettyói főesperes, szatmári főesperes.

1921. október 26-án hunyt el biharpoklosi parókusként.

Felesége: Péterfalvi Farkas Emília (†1927), gyermekeik: Veturia, János, Irina, Ágoston (1879), Valéria, Viktor, Eleonóra.

Eltérő névváltozat: Ciurdariu (Schem. Mvarad.)