1879. január 10-én született Kőröstopán (Bihar vm., ma Topa de Criș, RO).

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1899–1904).

Demetriu Radu megyéspüspök 1906. január 7-én szentelte a Nagyváradi Egyházmegye papjává.

Pocsajban s.lelkész (1906–1907), Sonkolyoson h.lelkész (1907–1909), Bagaméron parókus (1909–1921). 1921-ben visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe. 1932-ben Kisősiben h.lelkész, 1939-ben szatmárzsadányi parókus.

Felesége: Szilágyi Kornélia, ismert gyermekeik: Bazil (1906), Angéla Mária (1909). Halálának dátuma nem ismert.