1865. szeptember 14-én született Szamosdobon (Szatmár vm., ma Doba, RO).

Teológiai tanulmányait Esztergomban és Szatmáron végezte (1886–1890).

1891. április 30-án szentelték a Nagyváradi Egyházmegye papjává.

Szentelése után Gyöngyön és Rákosterebesen h.lelkész (1892–1904), majd Porteleken parókus (1904–1925). Porteleki parókusként került 1912-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe. A nagykárolyi kerület esperese (1916). 1919-ben egyházközségével együtt visszatért a Nagyváradi Egyházmegyébe.

1925. június 12-én halt meg.

Felesége: Kerezsi Mária, gyermekeik neve nem ismert.