1860. február 11-én született Oláhzsákodon (Maros-Torda vm., ma Jacu, RO).

Teológiai tanulmányait Balázsfalván végezte (1891–1893). Ioan Szabó szamosújvári püspök 1894-ben szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe (Székelyföldi Külhelynökség), de 1919-ben egyházközségével együtt visszasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe.

1894-től Oláhzsákodon szolgált. 1932-ben még oláhzsákodi parókus.

1937. május 14-én hunyt el.

Feleségének és gyermekeiknek neve nem ismert.

Eltérő névváltozatok: Boer, Boeriu (Schem. Alba-Iulia)