1873. február 10-én született. Teológiai tanulmányai Balázsfalván végezte (1893–1897).

Victor Mihályi érsek 1897. december 5-én szentelte a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye (Székelyföldi Külhelynökség) kötelékébe, de 1919-ben együtt visszasorolták a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe.

Nagykászonban h.lelkész, majd parókus (1897-től). A Hajdúdorogi Egyházmegyében a Háromszéki Esperesi Kerület esperese (1913–1919), és szentszéki ülnök (1914–1919), tb. kanonok. 1922–1923-ban kászonimpéri, 1929-ben Gyergyószentmiklóson parókus.

1939. szeptember 7-én gyergyószentmiklósi parókusként hunyt el.

Feleségének és gyermekeinek neve nem ismert.

Eltérő névváltozatok: Boer, Boeriu (Schem. Alba-Iulia)