dr. Bodnár Béla

 

Lázár Margit, dr. Bodnár Béla felesége

 

Szomotoron (Zemplén vm., ma Somotor, SK) született 1894. december 15-én.

Teológiai tanulmányait Ungváron (1915–1918) végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett.

Miklósy István megyéspüspök Nyíregyházán szentelte a Hajdúdorogi Egyházmegye papjává 1918. december 22-én.

Hajdúdorogon s.lelkész és hitoktató (1919–1921), Bodrogolasziban (1921) és Vértesen h.lelkész (1921–1929), Felsőzsolcán parókus (1929–1976). A Miskolci Esperesi Kerület esperese (1949–1963), zempléni főesperes (1963–1976). 1976-tól nyugdíjas.

Székesfehérváron hunyt el 1980. február 15-én, sírja Budapesten, a Farkasréti temetőben található.

Felesége: Lázár Margit (†1971), Lázár Béla József és Kiss Kornélia leánya, gyermekeik: Béla (1920), Mária (1922), Jenő (1924).

Az egykori egykori ungvári kispaptársak 1927 körül

Balról jobbra: Szemerszky JánosSztankay AndrásSzklár JenőTurzán József, Bába Miklós, Mitró JánosBodnár Béla és Ruttkay Sándor

 

A miskolci esperesi kerület papsága Dudás Miklós megyéspüspökkel 1940-ben

Álló sor balról jobbra: két ismeretlen hívő, Kardos István, ismeretlen, Rojkovich Sándor, dr. Papp György titkár, dr. Gyulai János, ülnek: Legeza Sándor, dr. Bodnár Béla, Demkó Sándor, Schirilla Szolón, dr. Dudás Miklós megyéspüspök, Kozma János, Szmandray János, ismeretlen

 

Az egykori ungvári kispaptársak 1964-ben. Ülnek balról jobbra: Bába Miklós, Mitró János, Bodnár Béla és Szemerszky János,  állnak: Turányi (Volovcsák) Miklós és Sztankay András.