Hajdúdorogon (Hajdúkerület) született 1865. május 22-én.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1883–1887).

Pásztélyi Kovács János munkácsi püspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1888. augusztus 27-én.

1913-ban került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Beregdubrókán s.lelkész (1888–1889), Rakaszon s.lelkész, majd h.lelkész (1889–1896). Máramarosszigeten főgimnáziumi hittanár (1896–1914). A Hajdúdorogi Egyházmegye főtanfelügyelője (1914–1939). Az egyházmegyei székeskáptalan kanonokja (1914–1953), nagyprépostja (1928–1953), káptalani helynök (1937–1939), általános helynök (1929–1953), pápai prelátus (1929), a Magyar Érdemrend Középkeresztjének tulajdonosa (1939).

Nyíregyházán hunyt el 1953. április 28-án, sírja az Északi temetőben található.

Felesége: Hrabár Mária (†1902), Hrabár András gör. kat. lelkész és Sereghy Veronika leánya , gyermekeik: Emil, János, Irén (dr. Sebella István felesége).