A linkek a MTA Könyvtár repozitóriumára és más adatbázisokra mutatnak.

 

 

 

2021

Véghseő Tamás

Véghseő Tamás: A tábori lelkész és a nyilaskeresztes vezető. Két 20. századi görögkatolikus papi életút. In: Bárth Dániel (szerk.): Papok a 18-20. századi lokális közösségekben. Történetek találkozása. Budapest, 2021, pp. 669-686.

 

Szabó Péter

Szabó Péter: A hajdúdorogi joghatóság ideiglenes kiterjesztése (1968). Kánonjogi megjegyzések. Athanasiana 52 (2021), 208-236.

 

Janka György

Janka György: Egy bohém ügynök rövid pályafutása. Athanasiana 52 (2021), 195-207.

Janka György: A magyar görögkatolikusok önszerveződése a 19. században. In: Csibi, Norbert; Forgó, András; Gőzsy, Zoltán (szerk.) Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században. Pécs, 2021, pp. 399-429.

 

Dobos András

Doboš Ondrašom: Praktika ta teologiâ êvharistiï v istoričnij Mukačivs'kij êparhiï vid Uzgorods'koï uniï 1646r.) do seredini XX stolittâ, Uzhhorod, 2021 , 810 p.

 

Földvári Katalin

Földvári Katalin: Csodatörténetek Máriapócsról. Kaleidoscope Művelődés- Tudomány- és orvostörténeti folyóirat. 2021/23, 132-142.

 

2020

Véghseő Tamás

Véghseő Tamás: Az ungvári unió előzményei, létrejötte, eredménye. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: The Antecedents, Conclusion and Outcome of the Union of Uzhhorod (Ungvár). Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: A görögkatolikusok helyzete a 18. században. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: The Status of the Greek Catholics in the 18th Century. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: A hajdúdorogi mozgalomtól a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításáig (1868–1912). Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: From the Hajdúdorog Movement to the Creation of the Eparchy of Hajdúdorog (1868–1912). Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: Trianon-trauma: az egyházmegye veszteségei, küzdelem a fennmaradásért. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: The Trauma of Trianon: The Eparchy’s Losses and Fight for Survival. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: A görögkatolikusok helyzete a szocializmustól a Görögkatolikus Metropólia megalapításáig. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Véghseő Tamás: The Situation of the Greek Catholics from Socialism to the Foundation of the Greek Catholic Metropolitanate. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

 

Terdik Szilveszter

Terdik Szilveszter: A Munkácsi Egyházmegye és a művészetek a 18. században. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: The Eparchy of Mukacheve (Munkács) and the Arts in the 18th Century. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: A 19–20. század művészeti tendenciái és a görögkatolikusok. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: Art Trends in the 19th and 20th Century and Greek Catholics. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: Nemzeti szentélyünk: Máriapócs. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: Máriapócs – Our National Shrine. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: A magyarkomjáti ikonosztázion. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: The Iconostasis of Velyki Kom’yaty (Magyarkomját). Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: Az abaújszolnoki oltár. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: The Altar of Abaújszolnok. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: A mándoki fatemplom. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: The Wooden Church of Mándok. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: Katalógustételek. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Terdik Szilveszter: Catalogue items. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

 

Szabó Péter

Szabó Péter: Ricezione nel CCEO’90 della tradizione latina emersa nel Concilio Vaticano. Chiesa-Chiese. Prospettive ecclesiologiche e risvolti canonistici in Occidente e in Oriente, Luigi Sabbarese (a cura di), Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2020.

Szabó Péter: Approfondimenti sull’origine e sulla natura della potestà sovraepiscopale in prospettiva ecumenica. Eastern Canon Law 6 (2017 [2020]) 2, 77–112.

Szabó Péter: The Creation of the Codification Commission of Hajdúdorog (1929) in the Light of Archival Data. Eastern Canon Law 8 (2019) : 1 pp. 185-207. (2020)

 

Janka György

Janka György: Katalógustételek. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Janka György: Catalogue items. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Janka György: Rendbontás vagy palotaforradalom? Kispapi tiltakozás a nyíregyházi szemináriumban 1971-ben. Athanasiana 49 (2020)

Janka György: Egy sekrestyés az állambiztonság hálójában. Athanasiana 50 (2020)

Janka György: A Hajdúdorogi egyházmegye 1914-ben. Marosi, István; Suslik, Ádám (szerk.) Az első világháború és a görögkatolikusok. Nyíregyháza-Beregszász, 2020. pp. 143-150.

 

Dobos András

Dobos András: A történeti Munkácsi Egyházmegye liturgikus hagyománya. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Dobos András: The Liturgical Tradition of the Historic Eparchy of Mukacheve (Munkács). Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Dobos András: A magyar nyelvű liturgia emlékei. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Dobos András: Historical Specimens of the Hungarian Liturgy. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Dobos András: Katalógustételek. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Dobos András: Catalogue items. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Dobos András: „Egy szájjal és egy szívvel…” – A közösségi éneklés eredete a történeti Munkácsi Egyházmegyében. Athanasiana 50 (2020) 41-54.

 

Suslik Ádám

Suslik Ádám: Egyház és államhatalom. Rendőri túlkapás vagy szigorított eljárás? In: Marosi, István; Suslik, Ádám (szerk.): Az első világháború és a görögkatolikusok. Nyíregyháza-Beregszász, 2020. pp. 59-68.

 

Földvári Katalin

Földvári Katalin: A pócsi kegykép kultusza Bécsben. Terdik Szilveszter (szerk.): Orcád világossága. Görögkatolikusok Magyarországon. Debrecen, 2020.

Földvári Katalin: The Cult of the Miraculous Icon of Máriapócs in Vienna. Terdik, Szilveszter (Ed.): The Light of Thy Countenance. Greek Catholics in Hungary. Debrecen, 2020.

Földvári Katalin: A máriapócsi kegykép 1917-ben elrabolt fogadalmi adományai. Athanasiana 50 (2020)

Földvári Katalin: Die Darstellung der Weinenden Ikone und der Weihestätte in den Texten der mit Máriapócs Verbundenen Gottesdiensten. Folia Athanasiana 22 (2020) 83–110.

 

 

 

2019

Véghseő Tamás

Véghseő Tamás: Vladikák, kalugyerek és batykók. Görögkatolikus egyházi társadalom a 17–18. században. Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 18. században. A kötetet szerkesztette: Forgó András – Gőzsy Zoltán Pécs, 2019

Véghseő Tamás: Hajdúdorog 1868 – Hajdúdorog 1912. in: Véghseő, Tamás (szerk.): Hajdúdorog, 1868–2018: Tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez, Nyíregyháza, 2019, Collectanea Athanasiana I. Studia 10. pp. 55-73.

Véghseő Tamás: Firczák Gyula püspök tevékenysége a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának ügyében. in: Marosi, István (szerk.) „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez, Nyíregyháza-Beregszász, 2019, pp. 119-126.

 

Terdik Szilveszter

Terdik Szilveszter: Az Istenszülő ikonja. Vigilia, 2019. év, 84. évfolyam, 8. szám

 

Szabó Péter

Szabó Péter: A hajdúdorogi kodifikációs bizottság létrejötte (1929) a levéltári adatok tükrében. Athanasiana 48 (2019)

Szabó Péter: Alcune osservazioni sul diritto sacramentale comparato in prospettiva storica. Eastern Theological Journal 5/2 (2019)

Szabó Péter: Episcopal Conferences, Particular Councils, and the Renewal of Inter-Diocesan “Deliberative Synodality”. Studia canonica 53 2019, 265-296 doi: 10.2143/STC.53.1.0000000

Szabó Péter: Exarchátus és kormányzóság, valamint az élükön álló főpásztorok. Fogalmi tisztázások a hazai görögkatolikus szóhasználathoz. Athanasiana 48, (2019)

Szabó Péter: Synodality and Primacy. Perspectives of Interaction between East and West. Primacy and Synodality: Deepening Insights. Proceedings of the 23rd Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches. Debrecen, September 3–8, 2017, edited by Péter Szabó Kanon XXV, Nyíregyháza 2019, pp. 693–722.

Szabó Péter (2019) Партикулярне право: простір, фунції і номопоетичні компетенції. Metron. A Journal of Ecclesiology and Church Law, 16.

 

Janka György

Janka György: A magyar görögkatolikusok első nagygyűlése Hajdúdorogon 1868-ban. Hajdúdorog, 1868–2018. Tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez, Szerkesztette: Véghseő Tamás, Nyíregyháza, 2019. 29-54

Janka György: A Magyar Királyság egyházi élete a 19-20. század fordulóján. in: Marosi, István (szerk.) „…a Munkácsi Egyházmegye fejedelme…” Tanulmányok és források Firczák Gyula munkácsi püspök munkásságának megismeréséhez, Nyíregyháza-Beregszász, 2019, pp. 37-45.

 

Sárándi Tamás

Sárándi Tamás: Adalékok a hajdúdorogi püspökség 1940 utáni északerdélyi jogkiterjesztéséről folytatott közvetlen tárgyalások történetéhez. Hajdúdorog, 1868–2018. Tanulmányok és források a magyar görögkatolikusok történetéhez, Szerkesztette: Véghseő Tamás, Nyíregyháza, 2019.

Sárándi Tamás: A nyelvkérdés és asszimiláció kapcsolata a Marosi Görögkatolikus Esperességben a dualizmus időszakában. Athanasiana 49 (2019)

 

Földvári Katalin

 

Földvári Katalin: Sorsfordító bazilita szerzetesek a kommunista diktatúrában. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2019/1–4

 

2018

Terdik Szilveszter

Terdik Szilveszter: Adatok a Nagybánya környékén álló XVIII. századi görögkatolikus kőtemplomok történetéhez. A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, LX (2018)

 

Szabó Péter

Szabó Péter: Struttura gerarchica ed episcopato di una Chiesa orientale. Eastern Canon Law 7/1-2, 2018

 

Földvári Katalin

Földvári Katalin: Die Basilianerinnen von Máriapócs während des Kommunismus. Folia Athanasiana 20. Nyíregyháza, 2018. (2020.) 7-33.

 

Földvári Katalin: Baziliták a diktatúrában. Túlélési stratégiák 1950-1989 között. Kührner Éva (szerk.): Bessenyei Almanach: A Bessenyei Irodalmi Társaság Évkönyve, 2018. 23-40.