• Byzantinohungarica

  Görögkatolikus Örökségismereti Portál
 • Byzantinohungarica

  Görögkatolikus Örökségismereti Portál
 • Byzantinohungarica

  Görögkatolikus Örökségismereti Portál
 • Byzantinohungarica

  Görögkatolikus Örökségismereti Portál
 • Byzantinohungarica

  Görögkatolikus Örökségismereti Portál
 • Byzantinohungarica

  Görögkatolikus Örökségismereti Portál

Lectori salutem!

Üdvözöljük a byzantinohungarica.com portálon!

Honlapunknak az a célja, hogy ismereteket közöljön a történelmi Magyarország területén létrejött bizánci szertartású (görög) katolikus egyházak történelméről és egyházi kultúrájáról. Megpróbáljuk összegyűjteni, rendszerezni és (ha lehetséges, digitalizált formában) közkinccsé tenni az elmúlt évtizedekben e témában született írásokat és a napjainkban is folyó kutatások eredményeit. Szeretnénk bibliográfiákat és adattárakat, illetve audiovizuális gyűjteményeket is összeállítani.

Jelenlegi honlapunk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával jött létre 2017-ben. Tartalmi bővítése 2018-tól a MTA Lendület-program keretében zajlik. 

2018 és 2022 májusa között a honlap a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport honlapjaként is működött. Bár a tartalmi bővítést továbbra is a kutatócsoport végzi, magáról a kutatócsoportról, kutatási programjairól és eredményeiről 2022. május 19-től a

byzhun.hu

oldalon adunk hírt.

Eredményes böngészést kíván a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport.

Kategóriák/Topics

Történelem/History

A görögkatolikus egyházak történelme/History of the Greek Catholic Churches

Liturgia/Liturgy

A bizánci rítus liturgiatörténete/History of the byzantine rite Liturgy

Könyvkultúra/Books

Gör.kat. egyházi könyvek, könyvtárak/Greek Cath. liturgical Books, Libraries

Művészet/Art

Szakrális tárgyak és építészet, ikon és falfestészet/Sacred Objects and Architecture, Icons and Wall Painting

Vallási néprajz/Religious Folklore

A gör.kat. egyházak vallási néprajza/Religious folklore of the Greek Cath. Churches

Personalia

Írások görögkatolikus tudósokról, politikusokról, művészekről és írókról/Essays about Greek Catholic Scholars, Politicians, Artists and Writers

Collecteana Athanasiana

A NKFIH K108780 sz. projekt keretében megjelent kiadványok

A "Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport" 2013-2017 között valósította meg a "Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század)" című kutatási programot, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal, illetve jogelődje az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatott. A kutatási eredményeket 16 kötetben tettük közzé a Collectanea Athanasiana sorozatban. Ezek a kötetek a címekre kattintva letölthetők.