A Hajdúdorogi Egyháznmegyét megalapító Christifideles graeci bulla felsorol 35 székelyföldi görögkatolikus egyházközséget is, melyek - az 1910-es népszámlálási adatok alapján - a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyétől kerültek átsorolásra az új egyházmegyébe. Ezek a parókiák alkották a Hajdúdorogi Egyházmegyén belül a Székelyföldi Külhelynökséget, melynek központja Marosvásárhely lett. A külhelynökség mindössze 7 évig működött, a trianoni békediktátum után a parókiák visszatértek a Gyulafehérvár-Fogarasi Főegyházmegyébe. A kommunista hatalomátvételt és a görögkatolikus egyház felszámolását követően ezek az egyházközségek elenyésztek.

Kutatócsoportunk tagja, Sárándi Tamás a kutatási tervnek megfelelően személyesen keresi fel ezeket a parókiákat (a koronavírus-járvány okozta korlátozások függvényében), s dokumentálja a mostani állapotukat. A fotókat folyamatosan töltjük fel. 

 

Árkos

Nagyborosnyó

Nagykászon

Csíkszentgyörgy

 

 

 

 

Csíklázárfalva

Gelence

Illyefalva

Lemhény

 

 

 

 

Lisznyó

Kézdiszentkereszt

Torja

Abásfalva

 

 

 

 

Alsóboldogfalva

Bözödújfalu

Szovát (Sóvárad)

Szárazajta

 

 

 

 

Székelyszenterzsébet

Székelyudvarhely

Oláhzsákod

Gyergyóalfalu

 

 

 

 

Csíkszentdomokos

Szépvíz

Gyimesbükk

Gyergyószentmiklós

 

 

 

 

Gyergyóvasláb

Nyárádandrásfalva

Nyárádbálintfalva

Harasztkerek

 

 

 

 

Nyárádkarácson

Kebeleszentivány

Marosvásárhely

Székelysárd

 

 

 

 

Szentháromság

Szentlőrinc

Kisteremi