• MTA-SZAGKHF Lendület

  Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport
 • MTA-SZAGKHF Lendület

  Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport
 • MTA-SZAGKHF Lendület

  Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport
 • MTA-SZAGKHF Lendület

  Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport
 • MTA-SZAGKHF Lendület

  Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport
 • MTA-SZAGKHF Lendület

  Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport

Újabb szakcikkek a kutatócsoporttól

Kutatócsoportunk munkatársai újabb szakcikkekkel jelentkeznek.

A tanulmányok a kutatócsoport szakcikkeit gyűjtő oldalon érhetők el.

Bővebben...

Az első három év gyorsmérlege

A MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport ötéves kutatási projektje a magyar identitású görögkatolikusok múltjának feltárására irányul a 18. századi kezdetektől 1972-ig. A kutatócsoport munkaterve alapvetően két részből áll. Az első három év fő feladatai – három kutatási irányban (egyháztörténeti, egyházművészeti és kánonjogi megközelítés) – levéltári források feltárása és rendszerezése, szakirodalmi gyűjtése, s helyszíni (elsősorban fotó-) dokumentáció, valamint a források és részeredmények közlése (forráskiadványok, kismonográfiák, tanulmányok).

A negyedik és a ötödik kutatóév feladata egy magyar és angol nyelvű monográfia megírása és kiadása „Bizánci rítus, katolikus hit, magyar identitás. Magyar görögkatolikusok.” munkacímmel.

A koronavírus-pandémia miatt a harmadik kutatóév hat hónappal később, 2021. december 31-én zárul.

Eredmények bővebben...

 

 

Újabb ismeretterjesztő cikkek

Kutatócsoportunk munkatársai újabb ismeretterjesztő cikkekkel jelentkeznek a Görögkatolikus Szemlében és a Görögkatolikus Szemlélet Magazinban.

A cikkek a kutatócsoport ismeretterjesztő cikkeit gyűjtő oldalon érhetők el.

 

Bővebben...

Lectori salutem!

Üdvözöljük a byzantinohungarica.com portálon!

 

Honlapunknak az a célja, hogy ismereteket közöljön a történelmi Magyarország területén létrejött bizánci szertartású (görög) katolikus egyházak történelméről és egyházi kultúrájáról. Megpróbáljuk összegyűjteni, rendszerezni és (ha lehetséges, digitalizált formában) közkinccsé tenni az elmúlt évtizedekben e témában született írásokat és a napjainkban is folyó kutatások eredményeit. Szeretnénk bibliográfiákat és adattárakat, illetve audiovizuális gyűjteményeket is összeállítani.

Jelenlegi honlapunk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával jött létre 2017-ben. Tartalmi bővítése 2018-tól a MTA Lendület-program keretében zajlik. 

Eredményes böngészést kíván a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport.

 

Kategóriák/Topics

Történelem/History

A görögkatolikus egyházak történelme/History of the Greek Catholic Churches

Liturgia/Liturgy

A bizánci rítus liturgiatörténete/History of the byzantine rite Liturgy

Könyvkultúra/Books

Gör.kat. egyházi könyvek, könyvtárak/Greek Cath. liturgical Books, Libraries

Művészet/Art

Szakrális tárgyak és építészet, ikon és falfestészet/Sacred Objects and Architecture, Icons and Wall Painting

Vallási néprajz/Religious Folklore

A gör.kat. egyházak vallási néprajza/Religious folklore of the Greek Cath. Churches

Personalia

Írások görögkatolikus tudósokról, politikusokról, művészekről és írókról/Essays about Greek Catholic Scholars, Politicians, Artists and Writers

Collecteana Athanasiana

A NKFIH K108780 sz. projekt keretében megjelent kiadványok

A "Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport" 2013-2017 között valósította meg a "Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század)" című kutatási programot, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal, illetve jogelődje az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatott. A kutatási eredményeket 16 kötetben tettük közzé a Collectanea Athanasiana sorozatban. Ezek a kötetek a címekre kattintva letölthetők.