Puskás Bernadett: A görög katolikus egyház művészete a történelmi Magyarországon.  Hagyomány és megújulás

A gazdagon illusztrált monográfia (171 színes és 243 fekete-fehér kép) szerzője így fogalmazza meg célkitűzését: „Munkánkban a (munkácsi görög katolikus) püspökség egykori területén álló templomokban fennmaradt és az onnan hazai és külföldi múzeumokba begyűjtött, használaton kívüli művészeti emlékek körének minél teljesebb megismerésére, lehetőség szerint az azokhoz kapcsolódó levéltári források felkutatására és a vonatkozó szakirodalom feldolgozására törekedtünk.” Az olvasó előtt feltárul egyházunk művészetének gazdagsága, a fejlődését meghatározó folyamatok összessége és képet kaphat a keleti egyházi hagyomány középkelet-európai sajátosságairól.

Kapható a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán és a könyvesboltokban