1919. augusztus 12-én született Kassán (Abaúj-Torna vm., ma Košice, SK).

Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte.

Papp Antal érsek, apostoli kormányzó Miskolcon szentelte a Miskolci Apostoli Exarchátus papjává 1942. december 6-án.

1945-ben az Eperjesi Egyházmegye kötelékébe került. Kassán hitoktató (1942–1950). 1950-től egyházi szolgálaton kívül.

1989. február 1-jén hunyt el Kassán, a városi köztemetőben kísérték utolsó útjára.

Felesége: Dobra Etelka (†1994), gyermekeik neve nem ismert.