Schirilla Szolon Andor 

 

Rojkovich Mária, Schirilla Szolon Andor felesége

1881. július 15-én született Budapesten Schirilla János miniszteri tanácsos gyermekeként.

Budapesten végezte alap- és középfokú tanulmányait. Teológiai tanulmányait Eperjesen végezte (1899–1903).

Vályi János megyéspüspök 1905. augusztus 27-én szentelte az Eperjesi Egyházmegye papjává.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Miskolcon h.lelkész, majd parókus (1905–1943). A Miskolci Esperesi Kerület esperese (1917–1943). Tb. esperes (1913), tb. kanonok (1924).

1943. február 11-én hunyt el.

Felesége: Rojkovich Mária (1886-1954), Rojkovich Sándor és Bacsinszky Hermina leánya, gyermekeik: László (1906), Pál (1907), Ilona (1909), Mária (1910).

Schirilla Szolón munkásságáról és a miskolci egyházközség szervezéséről. Papp András: "...halasztani immár nem lehet"

 

A miskolci esperesi kerület papsága Dudás Miklós megyéspüspökkel 1940-ben

Álló sor balról jobbra: két ismeretlen hívő, Kardos István, ismeretlen, Rojkovich Sándor, dr. Papp György titkár, dr. Gyulai János, ülnek: Legeza Sándor, dr. Bodnár Béla, Demkó Sándor, Schirilla Szolón, dr. Dudás Miklós megyéspüspök, Kozma János, Szmandray János, ismeretlen