A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport tudományos konferenciát rendez a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a görögkatolikus egyházak történetét, egyházművészetét, liturgikus és kánonjogi fejlődését kutatók számára. A trianoni békeszerződés eredményeként a történelmi Magyarország nyolc görögkatolikus egyházmegyéjéből mindössze egy, a parókiáinak felét elvesztő Hajdúdorogi Egyházmegye központja került az új határokon belülre. A 82 hajdúdorogi egyházmegyés parókia mellett 20 eperjesi és egy munkácsi egyházmegyés parókia maradt a trianoni Magyarországon. A Munkácsi és az Eperjesi Egyházmegye Csehszlovákiához, az erdélyi román metropólia négy egyházmegyéje (Gyulafehérvár-Fogaras, Nagyvárad, Lugos és Szamosújvár) Romániához, a Kőrösi Egyházmegye pedig Jugoszláviához került. Az országot sújtó trianoni sokk a magyar identitású görögkatolikusokat is érintette, akik közül több tízezren az utódállamok területén éltek. Az impériumváltás a szláv és a román nemzetiségű görögkatolikusok számára is számos kihívást jelentett. A konferencián a trianonhoz vezető utat és a békediktátum következményeit kívánjuk megvizsgálni görögkatolikus szempontból.

Az alábbi – a teljesség igénye nélkül felsorolt – témakörökhöz kapcsolódó max. 25 perces előadásokat várunk:

  • Görögkatolikus egyházak a dualizmuskori Magyarországon és a nemzetiségi kérdés
  • A magyar kormányok „görögkatolikus egyházpolitikája” a századfordulótól 1920-ig
  • Görögkatolikus egyházi vezetők politikai szerepvállalása és megnyilvánulásai a századfordulótól 1920-ig
  • A Hajdúdorogi Egyházmegye felállításának hatása a nemzetiségi kérdésre
  • A görögkatolikus egyházi élet sajátosságai: a liturgikus nyelv, a naptár és a szertartási könyvek problémája, a kivándorlók lelkipásztori ellátása és a pánszláv veszély a századfordulótól 1920-ig
  • A görögkatolikusok megítélése a közvéleményben és a sajtóban a világháború éveiben
  • A Szentszék álláspontja a görögkatolikus kérdésekben az 1910-es és 1920-as években 
  • A görögkatolikus egyházak sorsa az utódállamokban a két világháború közötti időszakban
  • A görögkatolikus magyarság sorsa az utódállamokban

A konferencia nyelve: magyar

A konferencia helye: SzAGKHF, 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.

A konferencia időpontja: 2020. május 14. Jelentkezni 2020. január 31-ig lehet a tervezett előadás rövid szinopszisával a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email-címen.

A konferencián elhangzó előadások szerkesztett változatát konferenciakötetben tervezzük kiadni.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 3.

Dr. Véghseő Tamás, 

vezető kutató

MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport