Zbojon (Zemplén vm., ma Zboj, SK) született 1882. november 30-án.

Teológiai tanulmányait Ungváron végezte (1901–1905). Másodéves papnövendékként került az Eperjesi Egyházmegyéből a Munkácsi Egyházmegye kötelékébe.

Firczák Gyula munkácsi megyéspüspök Ungváron szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává 1905. december 24-én.

1912-ben került a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékébe.

Bodrogolasziban h.lelkész, majd parókus (1906–1921), Ópályiban (1921–1933), Nyírderzsben (1933–1937), Dámócon (1937–1948) és Kokadon (1948–1958) parókus.

1958-tól nyugdíjas.

Ópályiban hunyt lel 1965. december 20-án.

Felesége: Tóth Anna (†1965), gyermekük: Irén (1912).